Legislatie

LEGEA nr. 84 din 1998 Privind mărcile și indicațiile geografice modificată și completată prin legea nr. 66/2010 publicată în Monitorul Oficial nr. 226/09.04.2010

LEGEA nr. 129 din 29 decembrie 1992 (*republicată*) Privind protecția desenelor si modelelor industriale

ORDONANȚA nr. 66 din 17 august 2000 (*republicată*) privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială

LEGEA nr. 11 din 1991 privind combaterea concurenței neloiale

Legea nr. 64 (r1) din 11 octombrie 1991

Legea nr. 8 din 14 martie 1996 privind drepturi de autor și drepturi conexe